Jarosław Kraska

architekt, założyciel. Nr upr. MA/021/09 Dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej- 2003